Interní televize

Interní televize je vlastní komunikační nástroj našich klientů. Jedná se o nejmodernější a nejperspektivnější komunikační nástroj na trhu, kdy každý klient provozuje svoji vlastní webovou televizi.

Rozlišujeme 2 druhy webových televizí: externí a interní. Externí webové televize slouží pro komunikaci s klienty, médii, veřejností. Interní webové televize pro interní komunikaci, vzdělávání, trénink obchodních dovedností, motivaci zaměstnanců.

Genius Media provozuje firemní webové televize na klíč. Naši klienti tedy nemusejí investovat do zřízení webových stránek, techniky nebo personálu. Vše zajišťujeme ve vlastní produkci včetně dramaturgie a výroby jednotlivých spotů. Nezbytnou součástí úspěchu firemní webové televize je získání povědomí o její existenci. Genius Media navrhuje a realizuje reklamní a marketingové kampaně na podporu sledovanosti webové televize.

GMTV

Sledujte webovou televizi agentury Genius Media. Představíme Vám nejen nejnovější videa, ale i referenční spoty a jednotlivé produkty Genius Media.

ADRA 2. místo - Nejlepší použití videa
Modrá pyramida 2. místo - Bankovnictví a finance
TNT Express Ocenění za inovaci
ADRA mediální komunikace, Web TV
Produktové video Video Produkce Interní televize PR komunikace